<
>

Princess Post-Delivery

2011 Princess Post-Delivery Center, Ilan
Designer:Shichieh Lu
Assistant: FuYing Wang、KuanHuan Liu、ChihYu Liu、ChiungChih Chang
Category:Medical
Location: Ilan
Area:694m²
Design period:2009.07
Construction:2010.02-2011.02
Photographer :Marc Gerrits